💽Specifikace

Na našem serveru máme Proxmox VE (Virtual Environment), což je open source nástroj, který umožňuje nasazení a správu VPS s virtualizací KVM nebo LXC z jednoho rozhraní. Slouží také k vytváření clusterových řešení nebo privátních cloudů.

Laicky řečeno, máme jeden server, na kterém vytváříme virtuální počítače pro jednotlivé herní servery nebo věci, jako jsou webové stránky, a těmto jednotlivým virtuálním počítačům přiřazujeme určité hardwarové specifikace. Proto má Minecraft pouze 8 jader, když jich má server 16, nebo že má přidělených pouze 32 GB paměti RAM, když má server celkem 128 GB.

Server Machine

Minecraft

Last updated